Bionomie Center +32 2 354 70 24
Sélectionner une page

Bio-elektronica

Bio-elektronica kan beschreven worden als de wetenschap van biologische terreinen.

“Met behulp van biofysica kunnen we zien wat anders verborgen blijft in het weefsel en een analyse maken van de eindeloze verschuivingen, van de chemische transformaties die onophoudelijk in ons plaatsvinden. Deze microchemie heeft ongetwijfeld enorme gevolgen.”

Een kwestie van balans…


De onderlinge afhankelijkheid maakt de band tussen de wetenschappen nog sterker, vooral in het geval van wiskunde, fysica, scheikunde en biologie.

Zo is er ook onderlinge afhankelijkheid tussen alle fenomenen en is er een eenheid in de natuurwetenschappen.
Dit houdt in dat levend weefsel ontelbare onzichtbare banden heeft met de omgeving en alle  fysicochemische processen in die omgeving kunnen fysiologische veranderingen in het levende organisme teweegbrengen.

Bio-elektronica is een relatief nieuwe wetenschap die ons in staat stelt om een precieze beschrijving te geven van de karakteristieke factoren van een biosfeer in relatie tot inductieve kosmische fenomenen, waardoor we de invloed van schommelingen op het biologisch evenwicht of onevenwicht kunnen begrijpen. Het geeft de mogelijkheid om met behulp van drie fundamentele fysische factoren de magnetische stromingen van levende organismen te meten, die dankzij de vooruitgang in de elektronica nu gemeten kunnen worden.
De parameters worden gemeten in het bloed, het speeksel en urine. Dit zijn de pH, het redoxpotentiaal en de resistiviteit. Het is niet toevallig dat de befaamde ruimtevaartagentschap  NASA deze methode gebruikt om astronauten in de gaten te houden tijdens ruimtevaarten.

Voor meer informatie, bel de praktijk op 02 354 70 24